Mặc định


Xét tuyển trung cấp, cao đẳng, đại học ngành khác

(30/03/2022)

Đối tượng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành khác

Xét tuyển theo bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung toàn khóa học ghi trên Bảng điểm tốt nghiệp (thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Công thức tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình tích lũy toàn khóa hoặc tương đương>=2.0 (thang điểm 4) hoặc >=5.0 (thang điểm 10)