Mặc định


Xét học bạ THPT theo tổ hợp môn

(29/03/2022)

Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT theo tổ hợp 03 môn đăng ký

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 cộng học kỳ 1 lớp 12 cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Cách xét thứ nhất:

Điểm xét tuyển = [(ĐTB cả năm lớp 11 (môn 1 + môn 2 + môn 3) + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 (môn 1 + môn 2 + môn 3)]/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Nuôi trồng thủy sản với tổ hợp môn A00 (Toán, Vật Lý, Hóa Học) được tính như sau:

Điểm xét tuyển = [(ĐTB cả năm lớp 11 (môn Toán + môn Vật Lý + môn Hóa Học) + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 (môn Toán + môn Vật Lý + môn Hóa Học)]/2 + Điểm ưu tiên >= 15.0

Cách xét thứ hai:

Điểm xét tuyển = ĐTB cả năm lớp 12 (môn 1) + ĐTB cả năm lớp 12 (môn 2) + ĐTB cả năm lớp 12 (môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thực phẩm với tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa Học, Sinh Học) được tính như sau:

Điểm xét tuyển = ĐTB cả năm lớp 12 môn Toán + ĐTB cả năm lớp 12 môn Hóa Học + ĐTB cả năm lớp 12 môn Sinh Học + Điểm ưu tiên >= 16.0

- Lịch xét tuyển sớm

Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển sớm đại học chính quy dự kiến 4 đợt:

Đợt 1: 01/04/2024;

Đợt 2: 03/05/2024;

Đợt 3: 03/06/2024;

Đợt 4: 01/07/2024.

Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điều chỉnh thời gian cho phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của Nhà trường.

- Hình thức đăng ký xét tuyển

+ Đăng ký trực tuyến tại website: https://htql.vnkgu.edu.vn/dkxettuyenonline/dangnhap

+ Nộp trực tiếp cho cán bộ tuyển sinh tại các trường THPT của thí sinh đang học;

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính Trường ĐHKG hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban tư vấn tuyển sinh (Tòa nhà 11 tầng) Số 320A Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.