Thông tin tuyển sinh


Đối tượng Tuyển sinh

(19/07/2022)

Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.