ĐẠI HỌC KIÊN GIANG TUYỂN SINH 2022
Đăng lúc: 05/05/2021 00:04:02 34204 lượt xem

Phiên 1: Trường Đại học Kiên Giang cùng bạn hoạch định tương lai

Phiên 2: Sinh viên Kinh tế và cơ hội làm chủ tương lai

Phiên 3: Ngôn ngữ Anh và cơ hội làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế

Phiên 4: Sư phạm Toán học, Luật, Du lịch, Tiếng Việt và VHVN trong nhu cầu phát triển xã hội hiện đại

Phiên 5: Công nghệ thực phẩm hướng đến xã hội an toàn và lành mạnh

Phiên 6: Nông nghiệp công nghệ cao hướng đến hiệu quả và an toàn

Phiên 7: Xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai

Phiên 8: Công nghệ thông tin trong thời đại số

Phiên 9: Môi trường và phát triển bền vững

1
Bạn cần hỗ trợ?