Mặc định


Xét kết quả thi THPT

(30/03/2022)

Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp 3 môn thi ứng với ngành do thí sinh đăng ký.

- Không sử dụng điểm bảo lưu Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2021 về trước để xét tuyển;

- Không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ;

- Không nhân hệ số môn thi;

- Không xét học lực, hạnh kiểm THPT (kể cả các ngành đào tạo Giáo viên).

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi (thang điểm 10) của tổ hợp môn xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

- Hình thức xét tuyển:

Công thức tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ sinh học với tổ hợp môn D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Hóa học + Điểm thi môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên >= 14.0

- Hồ sơ và thời gian ĐKXT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT như sau:

a) Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022:

+ Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

+ Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

+ Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển;

b) Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022:

+ Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến (sẽ cập nhật thêm khi có thông tin chính thức).

+ Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực (Phụ lục VI) và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có), xác nhận số lượng NVXT, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.

- Hình thức đăng ký và lệ phí xét tuyển:

+ Thí sinh đăng ký bằng Phiếu đăng ký dự thi THPT và xét tuyển Đại học 2022 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mã trường xét tuyển: TKG

+ Lệ phí dự kiến: 25.000đ/1 nguyện vọng.

BÀI VIẾT KHÁC