Thông tin tuyển sinh


Chỉ tiêu Tuyển sinh

(19/07/2022)

Trường Đại học Kiên Giang (ĐHKG) xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 theo tỷ lệ 85% xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ) và 15% xét tuyển theo 3 phương thức còn lại. Trong đó, nhà trường dành 15 chỉ tiêu tuyển sinh cho Lưu học sinh nước ngoài (Campuchia, Lào và Indonesia). Nếu trong quá trình xác nhận nhập học số lượng nộp hồ sơ nhập học theo 3 phương thức còn lại (trừ phương thức 1) vẫn không đủ chỉ tiêu (15%) thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển qua phương thức 1 (học bạ).