ĐẠI HỌC KIÊN GIANG TUYỂN SINH 2019

Hình ảnh tuyển sinh tại tỉnh Kiên Giang năm 2019
11/04/2019 13:51:05


Hình ảnh tuyển sinh tại tỉnh Kiên Giang 2019

Hình ảnh tuyển sinh tại Tỉnh Đồng Tháp năm 2019
11/04/2019 12:00:40


Một số hình ảnh tại ngày hội tư vấn Tuyển sinh ở tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tuyển sinh tại Tỉnh Tiền Giang năm 2019
11/03/2019 14:54:19


Hình ảnh Tuyển sinh tại Tiền Giang năm 2019

Hình ảnh tuyển sinh tại TP Cần Thơ năm 2019
10/03/2019 12:06:14


Hình ảnh tuyển sinh tại TP Cần Thơ năm 2019

1
Bạn cần hỗ trợ?