ĐẠI HỌC KIÊN GIANG TUYỂN SINH 2019
Đăng lúc: 19/03/2019 22:55:07

CÁC NGÀNH ĐÀOTẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG NĂM 2019

Stt

 Ngành học - chuyên ngành

Mã ngành

Đại học hệ chính quy

1

Sư phạm Toán học (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Sư phạm toán học

► Sư phạm toán - tin

► Sư phạm toán - lý

7140209

2

Ngôn ngữ Anh (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Ngôn ngữ Anh

► Ngôn ngữ Anh Du lịch

► Ngôn ngữ Anh Thương mại

7220201

3

Quản lý tài nguyên môi trường (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Quản lý tài nguyên đất đai

► Quản lý tài nguyên môi trường và du lịch

► Quản lý tài nguyên môi trường

7850101

4

Kế toán (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Kế toán

► Kế toán Thương mại-Du lịch

► Kế toán Xây dựng

7340301

5

Quản trị kinh doanh (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Quản trị kinh doanh

► Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

► Quản trị khách sạn

7340101

6

Công nghệ Thông tin (CNTT), có 3 chuyên ngành: Xem chi tiết

► Công nghệ thông tin

► CNTT-Thương mại điện tử

► CNTT-Công nghệ cao

7480201

7

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (CNKT XD) có 3 chuyên ngành: Xem chi tiết

► CNKT Xây dựng

► CNKT XD Đường

► CNKT XD Thủy lợi

7510103

8

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (CNKT MT) có 3 chuyên ngành: Xem chi tiết

► CNKT Môi trường

► CNKT MT Công nghiệp

► CNKT MT Biển và Ven bờ

7510406

9

Công nghệ Thực phẩm (CNTP) có 3 chuyên ngành: Xem chi tiết

► Công nghệ thực phẩm

► Công nghệ chế biến thực phẩm truyền thống

► CNTP chức năng

7540101

10

Nuôi trồng Thủy sản (có 2 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Nuôi trồng thủy sản

► Nuôi trồng và bảo tồn sinh vật biển

7620301

11

Khoa học cây trồng (có 2 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Khoa học cây trồng

►Khoa học cây trồng công nghệ cao

7620110

12

Công nghệ Sinh học (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Công nghệ sinh học

► Công nghệ sinh học công nghiệp

► Công nghệ sinh học Y-Dược

7420201

13

Chăn nuôi (có 3 chuyên ngành): Xem chi tiết

► Chăn nuôi

► Chăn nuôi thú y

► Chăn nuôi thú cưng

 

7620105

Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp

Stt

 Ngành học- chuyên ngành

Mã ngành

1

Chế biến và bảo quản thủy sản

6620301

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

6510103

3

Công nghệ thực phẩm

6540103

1
Bạn cần hỗ trợ?